Możliwość zapłaty zaliczkowej

W razie jakiejkolwiek wątpliwości, zadzwoń pod nr.575 218 442, lub skontaktuj się z nami poprzez pocztę elektroniczną pod adresem  biuro@aipdekor.pl .

Pamiętaj, jeżeli nie chcesz płacić z góry za produkty o większej wartości powyżej 1500 zł, jest możliwość zapłaty zaliczkowej. Wystarczy skontaktować się z biurem AIP DEKOR, w celu uzgodnienia formy płatności, oraz zawarcia odrębnej i indywidualnej umowy sprzedaży lub o dzieło. 

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

 

 

 


 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sklep.AipDekor.pl

§1.    POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom korzystania ze sklepu internetowego prowadzonego przez Usługodawcę w ramach Serwisu, a także składania zamówień indywidualnych.
 2. Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników.
 6. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 7. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 8. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 9. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 10. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
  1. urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,
  2. poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,
  3. aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,
  4. dostępem do Konta Użytkownika.
 11. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 12. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

 

§2.    REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

 

§3.    BEZPŁATNE FUNKCJONALNOŚCI SERWISU

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom następujące bezpłatne funkcjonalności Serwisu:Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
  1. udostępnienie formularza kontaktowego,
  2. udostępnienie wyszukiwarki Towarów,
  3. zapytanie o Towar,
  4. wprowadzenie opinii o Towarze,
  5. polecenie Towaru,
  6. dodanie Towaru do przechowalni.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 3. Aby wyszukać Towary w Serwisie, należy wprowadzić w obszarze wyszukiwarki Serwisu żądaną treść, a następnie ją zatwierdzić. Funkcjonalność umożliwia przeszukiwanie zasobów Serwisu przy użyciu słów kluczowych wprowadzonych przez Użytkownika. Dodatkowo, funkcjonalność może umożliwiać przeprowadzenie wyszukiwania zaawansowanego w zakresie wybranych kryteriów.
 4. Aby zapytać Usługodawcę o dostępność Towaru, można skorzystać z funkcjonalności zapytania o Towar. Usługodawca udzieli tej informacji niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.
 5. Aby wprowadzić opinię o Towarze, należy skorzystać z formularza opinii, poprzez uzupełnienie jego obligatoryjnych pól oraz wprowadzenie deklarowanej oceny lub treści. Funkcjonalność może umożliwiać wystawienie oceny w oznaczonej skali.
 6. Aby polecić Towar osobom trzecim, należy skorzystać z funkcjonalności polecenia Towaru. Przedmiot funkcjonalności stanowi udostępnienie formularza polecenia Towaru, w celu wysłania wiadomości o Towarze do osoby trzeciej, wskazanej przez Użytkownika. Korzystając z tej funkcjonalności Użytkownik oświadcza, iż posiada zgodę adresata polecenia na jego wysłanie.
 7. Aby skorzystać z funkcjonalności dodania Towaru do przechowalni, należy po uprzednim zalogowaniu do Konta Użytkownika, dodać Towar do przechowalni. Przedmiot funkcjonalności stanowi czasowe zapisanie w pamięci Konta Użytkownika, strony internetowej zawierającej ofertę reklamową Towaru.
 8. Korzystanie z niektórych z wymienionych funkcjonalności może wymagać posiadania Konta Użytkownika i zalogowania do niego. Usługodawca zastrzega możliwość czasowego wyłączenia lub wprowadzenia nowych funkcjonalności.

 

§4.    WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA GOTOWE TOWARY

 1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Użytkownik przechodzi do realizacji zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Użytkownikiem jest zalogowany posiadacz Konta Użytkownika, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Użytkownik zalogowany.
 3. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Użytkownik wprowadza lub wybiera:
  1. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia,
  2. metodę płatności.
 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Użytkownika, wybiera sposób składania zamówienia:
  1. przy użyciu Konta Użytkownika, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Użytkownik dokonuje rejestracji Konta Użytkownika i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  2. z pominięciem użycia Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
  3. przy użyciu posiadanego Konta Użytkownika. Wówczas Użytkownik przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.
 5. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Użytkownik wprowadza lub wybiera:Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
  1. dane zamawiającego i dane adresowe,
  2. informacje rozliczeniowe.
 6. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Użytkownika poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.
 7. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.
 8. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 9. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Użytkownika do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Usługodawcę.
 10. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.
 11. Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkownika o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy Sprzedaży
  1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,
  2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.
 12. Przyjęcie oferty Użytkownika dokonane przez Usługodawcę z zastrzeżeniem zmiany o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Użytkownika w celu zawarcia umowy Sprzedaży
 13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane wprowadzone przez Użytkownika w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy, złożonej przez Użytkownika.
 15. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Usługodawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail.
 16. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Użytkownika.

 

§5.    WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA WYKONANIE DZIEŁA

 1. Zamówienia na Usługi wykonania oznaczonego Dzieła opublikowanego na stronie internetowej Serwisu, można składać w trybie określonym w § 4 Regulaminu.
 2. Zamówienia na Usługi wykonania indywidualnego Dzieła, można składać w trybie określonym następującymi przepisami.
 3. W celu otrzymania oferty na wykonanie Dzieła przez Usługodawcę, należy przesłać zapytanie pod adres poczty elektronicznej Usługodawcy lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 4. Zapytanie ofertowe powinno zawierać opis cech istotnych Dzieła.
 5. Po otrzymaniu zapytania ofertowego, Usługodawca:Oferta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane Użytkownika, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
  1. sporządzi ofertę i prześle ją pod adres e-mail użyty przy złożeniu zapytania ofertowego, albo
  2. w przypadku potrzeby pozyskania dodatkowych informacji, Usługodawca prześle do Użytkownika pytania szczegółowe, a po otrzymaniu odpowiedzi na nie sporządzi i prześle ofertę.
 6. Oferta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy, a także dane Użytkownika, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.
 7. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy w terminie 1 miesiąca od daty jej przesłania.
 8. Potwierdzenie przyjęcia oferty Usługodawcy przez Użytkownika może nastąpić w formie pisemnej zwykłej lub formie elektronicznej.
 9. Przyjęcie oferty Usługodawcy dokonane przez Użytkownika z zastrzeżeniem zmiany poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Usługodawcę w celu zawarcia umowy Sprzedaży.
 10. Potwierdzenie przyjęcia oferty jest równoznaczne z przyjęciem oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi wykonania indywidualnego Dzieła.

 

§6.    WARUNKI ŚWIADCZENIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę Sprzedaży Towarów na odległość, za pośrednictwem Serwisu.
 2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy ceny Towarów.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.
 4. Zawierając umowę Sprzedaży, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Użytkownika przez Usługodawcę.
 6. Wydanie Towarów następuje w czasie podanym w opisie Towaru.
 7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Użytkownika.
 8. Wydanie Towarów odbywa się:Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
  1. w przypadku wyboru przez Użytkownika opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, w Dni robocze pod adres podany przez Użytkownika,
  2. w przypadku wyboru odbioru osobistego Towarów przez Użytkownika, w siedzibie Usługodawcy w Dniach Roboczych w godz. 8:00-16:00.
 9. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Serwisu, a Użytkownik jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.
 10. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Użytkownika.
 11. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 12. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.
 13. Zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Użytkownika przy obecności Przewoźnika.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Użytkownik ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu.

 

§7.    WARUNKI ŚWIADCZENIA UMOWY O DZIEŁO

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników Usługę wykonania indywidualnego Dzieła.
 2. Przedmiot umowy o Dzieło stanowi po stronie Usługodawcy zobowiązanie do wykonania oznaczonego Dzieła i wydania go Użytkownikowi.
 3. Przedmiot umowy o Dzieło stanowi po stronie Użytkownika zobowiązanie do zapłaty ustalonego wynagrodzenia oraz do obioru Dzieła.
 4. Wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania Dzieła podlega ustanowieniu w karcie Towaru lub w ofercie i wyrażona jest w formie ryczałtowej.
 5. Umowa o wykonanie Dzieła zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia oferty w jej przedmiocie.
 6. Wydanie Towarów następuje w terminie podanym w karcie Towaru lub w ofercie.
 7. Zawierając umowę o Dzieło, Usługodawca zobowiązuje się do Dostarczenia Użytkownikowi Towarów bez wad.
 8. Przepisy § 6 pkt 8-14 znajdują zastosowanie w stosunku do umów o Dzieło.

 

§8.    PRAWA AUTORSKIE DO DZIEŁ

 1. W chwili wydania Dzieła, następuje skutek rozporządzający przeniesieniem przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika praw autorskich majątkowych do Dzieła.
 2. Usługodawca przenosi na Użytkownika uprawnienie do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do Dzieła i korzystania z nich, w tym do ich dalszej odsprzedaży, a także na wykonywanie innych praw zależnych.
 3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji dostępnych w dniu zawarcia umowy, w szczególności w zakresie:Prawa majątkowe do Dzieła są nieograniczone w czasie i obowiązują w kraju oraz za granicą, w stosunku do całości Dzieła lub jego dowolnych części.
  1. publicznego udostępniania Dzieła, w tym w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  2. utrwalania i zwielokrotniania Dzieła, tj. wytwarzania egzemplarzy Dzieła, w tym poprzez kopiowanie lub druk,
  3. obrotu Dziełem, w tym wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu,
  4. wykorzystywania Dzieła w celach marketingu, promocji, sprzedaży, reklamy i sponsoringu,
  5. tworzenia opracowań i przeróbek całości lub części Dzieła oraz rozporządzania i korzystania z takich opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszym paragrafie.
 4. Prawa majątkowe do Dzieła są nieograniczone w czasie i obowiązują w kraju oraz za granicą, w stosunku do całości Dzieła lub jego dowolnych części.
 5. W przypadku zaistnienia po stronie Użytkownika potrzeby nabycia praw do Dzieła na innych polach eksploatacji niż wymienione powyżej, Użytkownik zgłosi taką potrzebę Usługodawcy.
 6. Usługodawca upoważnia Użytkownika do decydowania o publikacji Dzieła i zachowaniu jego integralności.

§9.    WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wartość płatności jest ustalana:
  1. dla umów Sprzedaży lub o Dzieło w przypadku gdy jest ono dostępne na stronie internetowej Serwisu - na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Towaru,
  2. dla umów o Dzieło, w przypadku gdy jest ono wykonywane indywidualnie – na podstawie oferty.
 2. Ceny podane:Koszty transakcji i Dostarczenia ponosi Użytkownik.
  1. na stronie internetowej Serwisu przy danym Towarze - są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności,
  2. w indywidualnej ofercie - są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku oraz kosztów Dostarczenia Dzieła.
 3. Koszty transakcji i Dostarczenia ponosi Użytkownik.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia oraz płatności, obejmuje cenę wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 6. Usługodawca umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług wykonania Dzieła w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 31 8642 1171 2017 7107 4056 0001.
  1. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Usługodawcy,
  2. gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.
 7. Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług wykonania Dzieła w formie przelewu na rachunek bankowy Usługodawcy o numerze 31 8642 1171 2017 7107 4056 0001.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności z tytułu umowy Sprzedaży w chwili wydania Towaru.
 9. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności z tytułu umowy o Dzieło:Użytkownik może zażądać otrzymania faktury, której doręczenie następuje w formie elektronicznej, na żądanie Użytkownika.
  1. w całości w chwili złożenia zamówienia, albo
  2. w części stanowiącej zaliczkę w chwili złożenia zamówienia oraz w pozostałej części na podstawie faktury lub rachunku, wystawionego przez Usługodawcę po wykonaniu Dzieła.
 10. Użytkownik może zażądać otrzymania faktury, której doręczenie następuje w formie elektronicznej, na żądanie Użytkownika.

§10. USŁUGA NEWSLETTER

 1. Przedmiotem niniejszej Usługi newsletter jest świadczenie Usługodawcy, polegające na przesyłaniu informacji handlowych pod adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 2. Aby zamówić Usługę newsletter, należy użyć właściwego pola aktywacji newslettera w formularzu rejestracyjnym lub w innym formularzu udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Warunkiem prawidłowego zamówienia Usługi newsletter jest podanie adresu e-mail Użytkownika. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu świadczenia Usługi i zawarcia umowy w jej przedmiocie.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia Usługi newsletter, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 5. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Wysłanie formularza zamówienia Usługi newsletter do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 7. Umowa o świadczenie Usługi newsletter zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę zapisu Użytkownika na listę newslettera.
 8. Korzystanie z newslettera jest możliwe po zawarciu umowy o świadczenie Usługi newsletter.
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi newsletter może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu między innymi: funkcjonalności Serwisu lub wypisania z subskrypcji przy użyciu linka dezaktywującego, znajdującego się w obszarze wiadomości newsletter, a także poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. w wiadomości e-mail lub liście.

§11. RĘKOJMIA

 1. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Konsumentów, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną, chyba że Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli przedmiotem Sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W terminach określonych w niniejszym punkcie, Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towarów lub usunięcia wady. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji. Jeżeli określony przez Usługodawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Usługodawca wadę podstępnie zataił.
 3. Usługodawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili. Wada fizyczna Towaru polega na jego niezgodności z umową i występuje w szczególności, jeżeli:Na równi z zapewnieniem Usługodawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Usługodawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z tych publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy Sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy Sprzedaży.
  1. nie ma on właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
  2. nie ma on właściwości, o których istnieniu Usługodawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
  3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Usługodawcę przy zawarciu umowy, a Usługodawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
  4. został on wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym,
  5. został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony przez Usługodawcę lub osobę trzecią, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność albo przez Konsumenta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Usługodawcy.
 4. Na równi z zapewnieniem Usługodawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza Towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na Towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent. Usługodawca nie jest odpowiedzialny względem Konsumenta za to, że Towar nie ma właściwości wynikających z tych publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy Sprzedaży albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy Sprzedaży.
 5. Wada prawna Towaru występuje w szczególności, jeżeli:Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
  1. stanowi on własność osoby trzeciej,
  2. jest obciążony prawem osoby trzeciej,
  3. z decyzji lub orzeczenia właściwego organu wynika ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem.
 6. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Usługodawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Usługodawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 7. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Usługodawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Usługodawcę albo Usługodawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Obniżona cena o której stanowi niniejszy punkt, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Jeżeli spośród Towarów sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do Towarów wadliwych. Jeżeli z powodu wady Towaru Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia Towaru oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów (a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej, oraz zwrotu kosztów procesu – w przypadku wady prawnej). Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a niniejszą normę stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia Towaru wolnego od wad zamiast rzeczy wadliwej albo usunięcia wady przez Usługodawcę.
 8. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument może żądać od Usługodawcy jego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez Usługodawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Usługodawcy. Jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę Towaru, Konsument może żądać od Usługodawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednak jest obowiązany ponieść część związanych z tym kosztów, przewyższających cenę Towaru albo może żądać od Usługodawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny Towaru.
 9. Z zastrzeżeniem powyższego postanowienia, koszty wymiany lub naprawy Towaru ponosi Usługodawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia Towaru, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Usługodawca obowiązany jest przyjąć od Konsumenta Towar wadliwy w razie jego wymiany na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli z zawartej umowy wynika, iż dostarczanie Towarów ma nastąpić częściami, a Usługodawca mimo żądania Konsumenta nie dostarczył zamiast Towarów wadliwych takiej samej ilości Towarów wolnych od wad, Konsument może od umowy odstąpić także co do części Towarów, które mają być dostarczone później.
 11. Jeżeli Usługodawca dopuszcza się zwłoki z odebraniem Towarów, Konsument może odesłać Towar na koszt i niebezpieczeństwo Usługodawcy.
 12. Do umów o wykonanie Dzieła, niniejsze przepisy dotyczące rękojmi stosuje się odpowiednio.

 

§12. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne z rękojmi powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 4. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
  1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,
  2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.
 5. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Usługodawcy, na jego koszt. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru lub sposób jego zamontowania dostarczenie Towaru byłoby nadmienię utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić Towar Usługodawcy w miejscu, w którym Towar się znajduje.
 6. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 7. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 8. Jeżeli Konsument zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 9. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Usługodawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.
 10. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 11. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.

 

§13. POSTĘPOWANIE POREKLAMACYJNE

 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.
 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

 

§14. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o Dzieło, w przypadku jego wykonania:W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
  1. według specyfikacji Konsumenta,
  2. w celu realizacji zindywidualizowanych potrzeb Konsumenta,
  3. za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 2. W pozostałych przypadkach Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (AIP DEKOR - ARTYSTYCZNE IDEE PRZESTRZENI PIOTR GARGAS, Skołyszyn 423B, 38-242 Skołyszyn, biuro@aipdekor.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 6. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na jego charakter nie można odesłać rzeczy w zwykły sposób pocztą, a jednocześnie rzecz została Dostarczona Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 12. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

§15. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

 

§16. WARUNKI LICENCYJNE USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 3. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 4. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.

 

§17. POZOSTAŁE WARUNKI LICENCYJNE

 1. Publikując w Serwisie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Użytkownik udziela na rzecz Usługodawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Serwisu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji, w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu.
 2. Publikując w Serwisie odnośnik do innej strony internetowej, zarówno poprzez linkowanie jak i embeddowanie, Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z dokumentacją prawną tej strony internetowej oraz z warunkami licencyjnymi w przedmiocie korzystania z utworów opublikowanych w jej obszarze, a wyżej wymienione dokumenty uprawniają Użytkownika do publikacji odnośnika w Serwisie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 3. Publikując w Serwisie odnośnik do utworu opublikowanego na innej stronie internetowej poprzez embeddowanie, Użytkownik oświadcza iż utwór ten jest udostępniony publicznie i bez ograniczeń, a dostęp do niego nie wymaga logowania, subskrypcji lub płatności.
 4. Publikując w Serwisie treść lub odnośnik do innej strony internetowej, w obszarze których uwidoczniono wizerunki osób trzecich, których zgoda jest konieczna do publikacji, Użytkownik oświadcza iż osoby te wyraziły na to zgodę.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.
  1. bezprawnych,
  2. mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,
  3. naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,
  4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.
 6. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

 

§18. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA I ZMIAN REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach: 
  1. zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  2. wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  3. zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,
  4. zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,
  5. zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.
 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.

 

§19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.
 3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 4. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 6. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

 

§20. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Użytkownikowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.
Dzieło to obraz, fresk, ornament, rzecz je zawierająca lub inny utwór artystyczny, wykonany przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
Koszyk to funkcjonalność Serwisu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Użytkownika.
Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy z Usługodawcą.
Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: sklep.aipdekor.pl.
Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której przedmiot stanowi zobowiązanie Usługodawcy do przeniesienia na Użytkownika własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Użytkownika do odebrania Towarów i zapłaty Usługodawcy oznaczonej ceny.
Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Serwisu przez Usługodawcę w celu Sprzedaży.
Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
Usługodawca to Piotr Gargas, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą AIP DEKOR - ARTYSTYCZNE IDEE PRZESTRZENI PIOTR GARGAS z siedzibą w: Skołyszyn 423B, 38-242 Skołyszyn, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 7343387947 oraz REGON 366786965, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: (+48) 518 538 291 oraz przy użyciu adresu e-mail: biuro@aipdekor.pl.
Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.


ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: AIP DEKOR - ARTYSTYCZNE IDEE PRZESTRZENI PIOTR GARGAS, Skołyszyn 423B, 38-242 Skołyszyn | biuro@aipdekor.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów):

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.


ZAŁĄCZNIK - FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji)

Adresat: AIP DEKOR - ARTYSTYCZNE IDEE PRZESTRZENI PIOTR GARGAS, Skołyszyn 423B, 38-242 Skołyszyn

Imię i nazwisko lub nazwa Użytkownika:

Adres Użytkownika:

Nr telefonu Użytkownika:

Adres e-mail Użytkownika:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 • adres pocztowy:
 • adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

Podpis składającego:

Dostępne metody płatności

Akceptujemy następujące metody płatności w ramach zawieranych umów sprzedaży:

• gotówką przy odbiorze osobistym w naszej siedzibie,

• gotówką przy odbiorze za pobraniem od przewoźnika.
 
W ramach umów o wykonanie dzieła, akceptujemy płatności w formie przelewu na nasz rachunek bankowy, prowadzony pod numerem: 31 8642 1171 2017 7107 4056 0001.

Koszty dostarczenia

Koszty dostarczenia zależne są od rodzaju przesyłki:

 • odbiór osobisty w siedzibie firmy nie wiąże się z żadnymi kosztami
 • kurier wielkogabarytowy zależnie od wagi.  Przesyłki wielkogabarytowe są, kiedy choć jeden z wymiarów przekracza dł.600mm lub szer.500mm lub 300mm wysokości i nie przekracza w największym wymiarze 1500mm i w obwodzie 3000mm. Cena zaczyna się od 22 zł i od wagi 2kg
 • kurier zależnie od wagi. Przesyłka taka nie może przekraczać dł.600mm lub szer.500mm lub 300mm wysokości i zaczyna się od 16 zł 
 • kurier płatne przy odbiorze minimalnie podnosi koszty wysyłki.
 • ZAKUP TOWARÓW POWYŻEJ 400zł sprawia że dostawa jest DARMOWA.

Szczegóły znajdziesz TUTAJ

Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier ) już od 400,00 zł.
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl